Administratorem Twoich danych jest Aleksandra Bartoś, adres: ul. Józefa Hauke Bosaka 4/2; 01-540 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: qualia.diet@gmail.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Józefa Hauke Bosaka 4/2; 01-540 Warszawa. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z administratorem na wskazany powyżej adres lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: qualia.diet@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania usługi przez Qualia Aleksandra Bartoś.

Dane kontaktowe

Tel. +48 691 618 209

Jeśli masz do nas jakieś pytania, skontaktuj się z nami poprzez niniejszy formularz kontaktowy lub po prostu zadzwoń.

Twoje imię

Twoj email

Treść wiadomości